Välj kategori:
Stora projekt
Trafik, väg och järnväg
Bostäder
Grönområde
Kommunal service
Driftstörning


Nya och uppdaterade projektBroreparation: Matfors Läs mer...

Januari 2016 - hösten 2017

Gamla bron över Ljungan, längs Bruksgatan i Matfors är avstängd mellan 25 januari 2016 - hösten 2017. Motorfordonstrafiken hänvisas under byggtiden via Väg 544, d.v.s. angränsande bro över Ljungan.