Välj kategori:
Stora projekt
Trafik, väg & järnväg
Bostäder
Grönområden & miljö
Kommunal service
Driftstörning
Detaljplaner, planprogram


Nya och uppdaterade projektRiddargatan/Lasarettsvägen, upprustning Läs mer...

Sommaren 2017 - hösten 2017

Upprustning av gång- och cykelvägen längs Riddargatan och Lasarettsvägen.

Oscarsgatan, upprustning Läs mer...

2 maj 2017 - juli 2017

Upprustning av gång- och cykelvägen längs Oscarsgatan mellan Bergsgränd och Bergsgatan.

Vålandsvägen, upprustning Läs mer...

maj - oktober 2017

Under sommaren och hösten 2017 genomför vi en upprustning av Vålandsvägen.

Alnövägen, upprustning Läs mer...

Våren 2017 - hösten 2018

Upprustning av gång- och cykelvägen längs Alnövägen mellan cirkulationsplatsen vid Circle K och Pottängsvägen.

Ledningsarbeten: Sjögatan-Strandgatan-Köpmangatan Läs mer...

Februari 2017 - sommaren 2018

MittSverige Vatten & Avfall genomför omfattande ledningsarbeten med vatten och avloppsledningar längs sträckan: Sjögatan - Strandgatan - Köpmangatan - Norra-Järnvägsgatan.