Välj kategori:
Stora projekt
Trafik, väg & järnväg
Bostäder
Grönområden & miljö
Kommunal service
Driftstörning
Detaljplaner, planprogram


Nya och uppdaterade projektNacksta park Läs mer...

januari 2017-hösten 2018

Vi planerar för att bygga en park i Nacksta med plats för både barn och vuxna, tjejer och killar. En plats att mötas på helt enkelt.

Riddargatan/Lasarettsvägen, upprustning Läs mer...

Sommaren 2017 - hösten 2017

Upprustning av gång- och cykelvägen längs Riddargatan och Lasarettsvägen.

Alnövägen, upprustning Läs mer...

Våren 2017 - hösten 2018

Upprustning av gång- och cykelvägen längs Alnövägen mellan cirkulationsplatsen vid Circle K och Pottängsvägen.

Oscarsgatan, upprustning Läs mer...

April 2017 - juli 2017

Upprustning av gång- och cykelvägen längs Oscarsgatan mellan Bergsgränd och Bergsgatan.

Ledningsarbeten: Sjögatan-Strandgatan-Köpmangatan Läs mer...

Februari 2017 - sommaren 2018

MittSverige Vatten & Avfall genomför omfattande ledningsarbeten med vatten och avloppsledningar längs sträckan: Sjögatan - Strandgatan - Köpmangatan - Norra-Järnvägsgatan.

Strandgatan avstängd för biltrafik Läs mer...

Mars-juni

Från 10 mars fram till slutet av juni är Strandgatan avstängd för biltrafik vid hörnet Strandgatan/Sjögatan. Följ orange omledningsskyltning.