Välj kategori:
Stora projekt
Trafik, väg och järnväg
Bostäder
Grönområden & miljö
Kommunal service
Driftstörning
Detaljplaner


Nya och uppdaterade projektStrandparkeringen avstängd Läs mer...

30/1 2017 - sommaren 2018

Strandparkeringen avstängd fr.o.m. 30/1 2017 t.o.m. sommaren 2018 p.g.a. MittSverige Vatten & Avfalls ledningsarbeten. Läs mer: msva.se/strandgatan

Ledningsarbeten: Sjögatan-Strandgatan-Köpmangatan Läs mer...

Februari 2017 - sommaren 2018

MittSverige Vatten & Avfall genomför omfattande ledningsarbeten med vatten och avloppsledningar längs sträckan: Sjögatan - Strandgatan - Köpmangatan - Norra-Järnvägsgatan.