Grönområden, fritid & miljö
Kommunal service
Trafik, väg & järnväg
Driftstörning
Detaljplaner, planprogram
Nya stadsdelar
Trafikstörning
Bostäder

Nya projekt


Utfart stängd Norrmalmsgatan

3-5 Maj 2019
Senast ändrad: 2019-04-23 14:57

Juniskärsvägen stängd för genomfartstrafik Läs mer...

6 maj 2019 - 20 oktober 2019
Senast ändrad: 2019-04-23 12:44

Nya vägen Läs mer...

14 april -31 maj
Senast ändrad: 2019-04-17 14:39

Förläggning av elkabel

23/4 - 31/5
Senast ändrad: 2019-04-16 12:55

Parkeringshuset Stuvaren Läs mer...

September 2018 - hösten 2020
Senast ändrad: 2019-01-21 20:53

Uppdaterade projekt


Skepparplatsen - kraftigt begränsad framkomlighet Läs mer...

Maj 2019 - oktober 2019
Senast ändrad: 2019-04-23 14:48

Skogsbackens förskola, dp, Linjearbetaren 2 Läs mer...

Pågående
Senast ändrad: 2019-04-23 08:08

Kovland Läs mer...

Pågående
Senast ändrad: 2019-03-31 13:03

Begränsad framkomlighet Bydalen - Skepparplatsen Läs mer...

3 december 2018 - hösten 2019
Senast ändrad: 2019-03-20 14:35

Storbron - Bygget av en ny Storbro Läs mer...

2018-2020
Senast ändrad: 2019-02-20 09:19

Västra station, upprustning Läs mer...

Hösten 2018- hösten 2019
Senast ändrad: 2019-01-21 20:36