Grönområden, fritid & miljö
Kommunal service
Trafik, väg & järnväg
Driftstörning
Detaljplaner, planprogram
Nya stadsdelar
Trafikstörning
Bostäder

Nya projekt


Gång och cykelväg Fridhemsgatan Läs mer...

Maj - September 2019
Senast ändrad: 2019-05-07 13:42

Mårtensro Läs mer...

2 maj - 24 maj
Senast ändrad: 2019-05-02 09:51

Juniskärsvägen stängd för genomfartstrafik Läs mer...

6 maj 2019 - 20 oktober 2019
Senast ändrad: 2019-04-23 12:44

Nya vägen Läs mer...

14 april -31 maj
Senast ändrad: 2019-04-17 14:39

Förläggning av elkabel

23/4 - 31/5
Senast ändrad: 2019-04-16 12:55

Uppdaterade projekt


Västra station, upprustning Läs mer...

Hösten 2018- hösten 2019
Senast ändrad: 2019-05-13 10:29

Sveavägen/Sidsjövägen upphöjd korsning Läs mer...

13 maj - 16 juni
Senast ändrad: 2019-05-12 21:40

Sidsjövägen/Sveavägen Läs mer...

13 maj - 16 juni
Senast ändrad: 2019-05-12 21:37

Skepparplatsen - kraftigt begränsad framkomlighet Läs mer...

10 maj 2019 - 30 september 2019
Senast ändrad: 2019-05-08 21:18

Gång- och cykelväg längs Fridhemsgatan Läs mer...

Maj 2019 - September 2019
Senast ändrad: 2019-05-07 22:41

Skogsbackens förskola, dp, Linjearbetaren 2 Läs mer...

Pågående
Senast ändrad: 2019-04-23 08:08

Kovland Läs mer...

Pågående
Senast ändrad: 2019-03-31 13:03

Storbron - Bygget av en ny Storbro Läs mer...

2018-2020
Senast ändrad: 2019-02-20 09:19