Om Sundsvall växer

Det händer mycket i Sundsvall. Ett av målen i den hållbara tillväxtstrategin för Sundsvalls kommun, för 2021 är att bli fler än 100 000 invånare i kommunen. Att staden ska växa och redan växer gör att bostadsbehovet ökar, vilket i sin tur leder till ett ökat byggande av infrastruktur.

 

I Sundsvall växer kartan hittar du vad vi bygger och planerar i kommunen, men även vad andra aktörer har för planer och byggprojekt i Sundsvalls kommun. Övrig information från Sundsvalls kommun hittar du på www.sundsvall.se.

 

Synpunkter och frågor om Sundsvall växer

Om du har några frågor eller synpunkter hur vi kan göra webbplatsen ännu bättre, kontakta oss på: sundsvallvaxer@sundsvall.se.